Виклики, що стоять перед ЛГБТ-спільнотами в Україні у контексті дискримінації і злочинів, вмотивованих нетерпимістю

Дізнайтеся, які виклики стоять перед ЛГБТ-спільнотами в Україні у контексті дискримінації і злочинів, вмотивованих нетерпимістю та які кроки має зробити держава для захисту вразливих спільнот для подолання ненависті щодо інакшості

Карта статті

Mindmap статті "Виклкики щодо дискримінації і злочинів на грунті нетерпимості"

Резюме статті

Ця стаття висвітлює нагальні виклики та пропонує рішення у боротьбі проти дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті в українському суспільстві. Вона підкреслює зобов'язання держави щодо створення умов для розвитку та захисту всіх осіб, незалежно від їхніх характеристик, навіть попри значні зовнішні труднощі. Україна рішуче налаштована подолати проблеми, успадковані від совєтського минулого, забезпечуючи справжню рівність перед законом для всіх, незалежно від раси, національності, мови, релігії, майнового стану, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інших ознак.
Стаття окреслює чіткі кроки для протидії дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті, наголошуючи на важливості дотримання міжнародних стандартів рівності. Уряд України зробив значний крок уперед, прийнявши Національну стратегію з прав людини, яка визнає необхідність активної боротьби з дискримінацією та злочинами, скоєними з мотивів ненависті. Стаття посилається на визначення злочинів на ґрунті ненависті, надане ОБСЄ, підкреслюючи додаткову шкоду, завдану такими злочинами окремим особам, їхнім спільнотам та суспільству загалом.
Проект закону (№ 5488) пропонує важливі зміни, зокрема, введення поняття нетерпимості до Кримінального кодексу України як обтяжуючої обставини при вчиненні певних кримінальних правопорушень. Крім того, пропонується посилити відповідальність за дискримінацію, віднісши її до Кодексу про адміністративні правопорушення, що забезпечить більш ефективне правозастосування.
Однак стаття також вказує на повільність законодавчого процесу та вразливість ЛГБТ-спільноти, яка досі існує. Відзначається відсутність міцної правової основи для запобігання злочинам на ґрунті ненависті та дискримінації, що свідчить про нагальну потребу в законодавчих змінах. Стаття закликає парламент до рішучих дій, наголошуючи на важливості закладання фундаментальних правил співіснування для різноманітного, але рівноправного суспільства.
Україна стоїть на шляху до створення інклюзивного та справедливого суспільства, де права всіх громадян захищені та шануються. Стаття слугує нагадуванням про постійну роботу, яка має бути виконана, та закликом до дії для забезпечення справжньої рівності та захисту для всіх.

Проблеми та виклики українського суспільства

Перед українським суспільством чи не щодня постає чимало проблем і викликів. Деякі з них вирішуються еволюційно і держава лише констатує певні відносини у законодавчому полі, ухвалюючи відповідні рішення. Інші потребують втручання тут і зараз, адже саме держава є тим інститутом, який покликаний працювати над створенням належних умов для життя і розвитку кожного і кожної, хто є частиною суспільства.
Попри існування ключового виклику, пов’язаного із протистоянням імперським і людожерським намірам північної сусідки, українське громадянське суспільство продовжує працювати над вирішенням проблем, які є певною мірою совєцькою спадщиною.Однією із них є забезпечення реальної рівності перед законом всіх людей, незалежно від їх раси, національності, мови, релігії, майнового стану, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інших ознак.


ЛГБТ-спільноти, дискримінація і злочини на грунті нетерпимості

Ефективна протидія дискримінації може бути досягнута не лише еволюційно – через виховання толерантного суспільства і формування цінності поваги того, що всі люди різні, але водночас і рівні, однак і через певні встановлені законом правила поведінки та реальну юридичну відповідальність за порушення таких правил.Видається, що традиції рівності не є чимось новим для України і українців, а їх подальший розвиток і наближення до міжнародних стандартів лише сприятиме збільшенню відстані між нами та імперцями з боліт.Одним із кроків, які потрібні для цього є запровадження ефективної системи протидії і запобігання дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті.Попри очевидний і неспростовний факт існування в Україні проявів обох згаданих явищ, відповідальність за них або відсутня (злочини ненависті), або не працює ефективно (дискримінація).

Стратегія подолання дискримінації: об'єднання суспільства

Illustration

Після ухвалення Україною рішення про її європейський поступ Урядом був ухвалений План заходів із реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої своєю чергою Указом Президента України.І саме ці документи зацементували визнання державою існуючих проблем у сфері протидії дискримінації і злочинам ненависті та потребу у їх вирішенні.Обидва документи, як в них зазначено, спрямовані на належне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері. Більш того, стратегія спрямована на об'єднання суспільства довкола розуміння цінності прав і свобод людини, які захищаються на основі принципів рівності та недискримінації.

Злочини на ґрунті ненависті: міжнародне визначення

Загальноприйняте визначення злочинів на ґрунті ненависті як злочинних діянь, викликаних упередженим ставленням до певних груп людей, було сформульоване у рішенні Ради Міністрів ОБСЄ “Боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті” від 02.12.2009 №9/09. Як вбачається зі вказаного визначення, обов’язковою ознакою злочину на ґрунті ненависті є упереджене ставлення його суб’єкта до потерпілої особи через певні ознаки останньої, що, своєю чергою, в широкому сенсі можна визначити як упереджені негативні переконання, нетерпимість або ненависть до певної групи осіб. Таку групу (до якої належить потерпіла особа) об’єднують певні спільні риси (ознаки), які є незмінними чи фундаментальними, в тому числі расова або національна приналежність, мова, релігія, громадянство, сексуальна орієнтація, інвалідність чи інші ознаки. Такі ознаки можуть бути як дійсними, так і припускатися правопорушником. В контексті кримінального права йдеться про наявність мотиву упередження (нетерпимості), який є однією з юридичних ознак змісту суб’єктивної сторони злочину (внутрішньої сторони злочину, яка відображає ставлення до суспільно небезпечного діяння, яке особа вчиняє, і до його наслідків).

ЛГБТ-спільноти і протидія дискримінації та злочинам вмотивованими упередженням

Підхід, напрацьований ОБСЄ, передбачає, що шкода, заподіяна у зв’язку зі скоєнням злочину на ґрунті ненависті, може бути значно більшою порівняно зі шкодою від злочинів, не викликаних упередженим ставленням, особливо для конкретної особи, її найближчого оточення та суспільства в цілому. Серйозніші наслідки є однією з ключових причин, чому злочини на ґрунті ненависті мають розглядатися окремо від подібних злочинів, які не були викликані упередженням.

Підпишись на Rainbow Digest для активістів і волонтерів неприбуткового сектору в Україні. Я створюю його з любов'ю, щоб ділитися найціннішим 💙💛

Наповнюю дайджест корисною інформацією про штучний інтелект, нейронки, digital, SMM, маркетинг, гранти і волонтерство, а також ділюсь інсайтами і досвідом розробки, пошуку фінансування для проєктів, що сприяють соціальній згуртованості і об'єднанню людей на принципах недискримінації, "рівний(-а)-рівному(-ій)" в самозарадні спільноти.Добірки актуальних грантових можливостей, вакансій в українських і міжнародних організаціях, навчальних курсів, останніх трендів в світі AI, лайфхаків для розвитку та реалізації потенціалу, а також аналітичних матеріалів про права людини для ЛГБТ та вразлвих груп в Україні - все це Райдужний Дайджест.

Дякуємо, що ви з нами!


Can't send form.

Please try again later.

Законопроєкт №5488: або 3 роки бездіяльності влади

ЛГБТ-спільноти і протидія дискримінації та злочинам вмотивованими упередженням

На вирішення цих викликів спрямований проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» від 13.05.2021 №5488 (далі – Законопроєкт 5488).Законопроєкт 5488 пропонує декілька ключових змін.

  • 1

    По-перше, включити до Кримінального кодексу України (далі – КК України) поняття нетерпимості, під якою розуміється відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками.

  • 2

    По-друге, нетерпимість вважатиметься обставиною, що обтяжує покарання при вчиненні окремих кримінальних правопорушень, передбачених КК України. Це статті 115 (умисне вбивство), 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 126 (побої і мордування), 127 (катування), 129 (погроза вбивством), 130 (умисне зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або її збудником), 161 (розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості – назва в редакції Законопроєкту 5488) та 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

  • 3

    По-третє, пропонується зі статті 161 КК України виключити положення про дискримінацію. Водночас відповідальність за дискримінацію має бути встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі- КУпАП). Це дозволить не залишати поза увагою держави прояви дискримінації, при цьому зробивши вірогідність притягнення до відповідальності більш реальною, адже вирішення таких справ покладатиметься на Уповноваженого із захисту прав людини.

Втім, на розгляді Верховної Ради України Законопроєкт №5488 перебуває вже майже три роки і перспективи його ухвалення на даний час є невизначеними.На жаль, така відверта нерішучість законодавчих змін не дає можливості представникам і представницям ЛГБТ спільноти відчувати себе більш захищеними вдома. Адже зміст юридичної відповідальності, зокрема адміністративної і кримінальної, полягає не лише у самій відповідальності, вибачте за тавтологію, але і в упередженні таких неправомірних дій.

Спільноти вимагають належної реакції держави на прояви дискримінації і насильства проти ЛГБТ

ЛГБТ-спільноти і протидія дискримінації та злочинам вмотивованими упередженням


Останнім часом ми є свідками відновлення цієї ганебної практики знаходити інакших і чинити щодо них насильницькі дії. Вбачається, що однією із причин може бути і відсутність належної реакції держави на такі прояви ненависті. Хоча доволі очевидним кроком, який би створив законодавчий фундамент для упередження злочинів ненависті і проявів дискримінації проти ЛГБТ, є ухвалення законопроєкту 5488. До цього і закликаємо парламентарів, незважаючи на можливі закиди у «не на часі». Адже закладати фундаментальні правила співжиття різних, але рівних, ніколи не зарано.

Підготував Володимир КосенкоFellow`24