Соціальна згуртованість в Україні в умовах війни: ЛГБТ-вимір за даними звітів SCORE2021 та reSCORE2023

Соціальна згуртованість в Україні в умовах війни: ЛГБТ-вимір за даними звітів SCORE2021 та reSCORE2023

Соціальна згуртованість в Україні в умовах війни: ЛГБТ-вимір за даними звітів SCORE2021 та reSCORE2023

У контексті сучасних викликів, з якими стикається Україна, питання соціальної згуртованості набуває особливої актуальності для ЛГБТ-спільнот. Від післявоєнної відбудови до демократичного розвитку, соціальна згуртованість відіграє ключову роль у зміцненні суспільства. Соціальна згуртованість дедалі більше визнається як важливий компонент у сприянні економічному розвитку та стабільності. Вона охоплює якість соціальної взаємодії, взаємну довіру та спільні цінності в суспільстві, які є вирішальними для економічного розвитку, взаємодій та співпраці.

Соціальна згуртованість в Україні переживає значні зміни, що відображено в останніх дослідженнях reSCORE 2023.

Центр сталого миру та демократичного розвитку (SeeD) пропонує глибокий аналіз, заснований на комплексному підході та багаторічних дослідженнях. Останні дані Презентації докторів Катерини Іващенко-Стадник, Руслана Мініча та Ілке Даглі-Гастінгса відкривають нові горизонти розуміння соціальної згуртованості в Україні. Презентації докторів Катерини Іващенко-Стадник, Руслана Мініча та Ілке Даглі-Гастінгса відкривають нові горизонти розуміння соціальної згуртованості в Україні.

Концептуалізація соціальної згуртованості SeeD в Україні

З 2015 року SeeD формує ідею концепції соціальної згуртованості, що враховує унікальну соціальну динаміку України. Цей підхід базується на досвіді України та інших країн, а також консультаціях із експертами. Цілями є створення масштабованого визначення соціальної згуртованості від національного до місцевого рівня та напрацювання моделей для вимірювання соціальної згуртованості через індикатори SCORE.

Визначення соціальної згуртованості

Соціальна згуртованість описується як стан вертикальних та горизонтальних зв'язків у суспільстві, що включає індивідів, спільноти та інституції, та акцентує на взаємній довірі, спільних цінностях, ідентичності та інклюзивності. Звіт детально розглядає це поняття, роблячи його вимірним, та ідентифікує ключові компоненти, критичні для розуміння соціальної згуртованості в різних країнах.

Специфіка дослідження reSCORE 2023Дослідження reSCORE 2023 охопило 5,914 респондентів з усіх територій, контрольованих Україною, крім Луганської та Донецької областей та Криму. Порівняно з 12,482 учасниками у 2021 році, зміни у розмірі вибірки та період проведення (березень-червень 2023 проти січня-травня 2021) могли вплинути на динаміку ідентифікованих трендів.

Індикатори соціальної згуртованості: аналіз змін

Розглядаючи динаміку з 2021 по 2023 рік, важливо зазначити ключові індикатори та їхні зміни:

● Відповідальність влади зросла на 2,0 пункти, від 2,6 до 4,6, свідчення про збільшення довіри до органів влади.

● Співпраця спільнот показала слабке зростання, хоча конкретні цифри і не наведено, це підкреслює важливість громадської активності.

● Відсутність соціальних загроз покращилася з 2,7 до 4,1, вказуючи на зменшення сприйняття загроз серед громадян.

● Питання плюралістичної української ідентичності та почуття приналежності до країни обговорюються без конкретних кількісних оцінок, проте цінність цієї інформації у контексті національної єдності не може бути недооцінена.

● Соціальна толерантність виявила позитивні тенденції, особливо стосовно іммігрантів та євреїв, але також підкреслила виклики в ставленні до ЛГБТК+ спільнот та наркозалежних.

Соціальна толерантність до різних груп у 2023 році:

Іммігранти: 62% позитивно, 22% нейтрально, 7% негативно, 9% дуже негативно.

Євреї: 60% позитивно, схожий розподіл для інших вказаних груп.

Представники ЛГБТК+: 19% позитивно, 20% нейтрально, 51% негативно, 10% дуже негативно.

Наркозалежні: 8% позитивно, 16% нейтрально, 70% негативно, 6% дуже негативно.

Драйвери співпраці спільнот та соціальної толерантності:

Громадська активність, гордість за спільноту, моральні цінності: Вказано як ключові фактори, що сприяють співпраці спільнот та соціальній толерантності, хоча конкретні статистичні внески (наприклад, 0.13 для громадської активності) згадуються без деталізації базових балів.

Висновок та рекомендації:

Рекомендації, здебільшого, зосереджені на покращенні відносин між громадянами та державою, механізмах публічних консультацій, інклюзивності та зниженні стереотипів для подальшого зміцнення українського суспільства:

- Посилення відносин між громадянами та державою через покращення комунікації та відповідальності

- Розвиток громадської активності та співпраці в спільнотах як фундаменту для стійкої соціальної згуртованості

- Підтримка інклюзивності та різноманітності, зменшення стигми та підвищення толерантності до різних соціальних груп, зокрема до ЛГБТ

"Вирішувати проблему соціальної нетолерантності до ЛГБТКІ+ спільноти (як групи, яка є найменш прийнятною після наркозалежних):

Ставлення до окремих соціальних груп вимагає індивідуального підходу. Зокрема, слід розробляти ініціати, що пропагують толерантність до представників ЛГБТКІ+ спільноти. Для подолання стереотипів та упереджень можна впроваджувати кампанії з підвищення обізнаності громадськості, які сприятимуть розвитку більш інклюзивних та відкритих громад."

Більшість індикаторів соціальної згуртованості показали покращення у 2023 році порівняно з 2021 роком, з помітним зростанням сприйняття турботи українського уряду про своїх громадян, проте залишаються виклики, особливо у сферах відповідальності влади та інклюзивності. Важливим є подальше сприяння розвитку громадянського суспільства, забезпечення рівних можливостей для усіх груп населення, та підтримка діалогу та взаєморозуміння між різними частинами українського суспільства.

Підготував Володимир Косенко, Fellow'24 від України, Eastern Partnership Civil Society Fellowship Programme